Seniorval - Omsorg och trygghet i vardagen

Vi på Pressateljén vill att du ska ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som du själv önskar. Vi gör därför vårt bästa för att uppfylla den önskan genom att underlätta din vardag.

Beställ seniorstäd

Hos Pressateljén har du tre st valmöjligheter:
Seniorpriser på Pressateljen, Servicetjänster genom Kommunen eller Befogenhetslagen.

Seniorpriser på Pressateljén

Pris från 257 kr/tim
(efter rutavdrag och min två timmar)

Önskar du boka ditt återkommande städ direkt med Pressateljen så erbjuder vi dig som är över 65 år ett förmånligare pris med rut-avdrag.

Vi börjar alltid med ett samtal där vi går igenom vilka förväntningar och önskemål som du har på städtjänsten. Allas önskemål ser olika ut och det är du själv som bestämmer var behoven finns.

Kontakta oss

Pressateljén hjälper dig med:

– Städning veckovis eller vid enstaka tillfällen.
– Fönsterputsning
– Hjälp med hushållsinköp
– Hushållstvätt: vi tvättar, manglar och pressar lakan, servetter, dukar och gardiner.
– Byte av sängkläder
– Bortforsling för Återvinning

Utförare av servicetjänster

När du erhållit biståndsbeslut från kommunen kontaktar Pressateljén dig. Tillsammans kommer vi överens om hur du vill ha din tjänst utförd. Vi dokumenterar detta i en genomförandeplan som vi sätter i en kundpärm, som finns hemma hos dig. Om du efter en tid vill ändra något i din genomförandeplan pratar du bara med vår kundtjänst. Kontakta oss.

Information om Östersunds Kommun LOV- Lagen om Valfrihet finner ni via denna hemsida.

Kontakta handläggare på Östersunds kommun för Biståndsbeslut på: 063-14 30 00.

Befogenhetslagen

Du som bor i Östersunds kommun och är 80 år eller äldre har rätt att få servicetjänster i hemmet.
Du kan få hjälp upp till 8 timmar per månad.

Så här fungerar Befogenhetslagen

Du som fyllt 80 har rätt till servicetjänster

Du som bor i Östersunds kommun och är 80 år eller äldre har rätt att få servicetjänster i hemmet. Du kan få hjälp upp till 8 timmar per månad.

I servicetjänster ingår:

· Städ och fönsterputsning
· Klädtvätt/klädvård
· Inköp

Du kan enkelt beställa servicetjänster genom att kontakta kommunens kundcenter 063 – 14 30 00 eller fylla i ett beställningsformulär på kommunens hemsida.

Syfte: Att minska fallolyckorna

Med stöd av Befogenhetslagen har Östersunds kommun infört möjligheten för dig som är äldre att enkelt få hjälp i hemmet utan biståndsbeslut. Målet är att minska antalet fallolyckor i hemmet.

Kommunen erbjuder max 8 timmars servicetjänster per månad, per hushåll. Det gäller även om hushållet består av fler personer över 80 år.

Vi tar hänsyn till din inkomst när du betalar avgiften

Du betalar per timme för dina servicetjänster. Kommunen tar dock hänsyn till din inkomst vid beräkning av avgiften. För mer information om avgifter kan du kontakta kommunens kundcenter eller läsa mer på Hemtjänstavgift, Östersund kommun.

Du väljer själv utförare

Vi på Pressateljén är valbar för utförande av samtliga tjänster inom Befogenhetslagen och servicetjänster. Vi är redan idag ett etablerat valbart serviceföretag som godkänts av kommunen och med ett hundratal aktiva kunder inom servicetjänster.

Har du frågor om Pressateljén Städ & Tvätt kontakta oss på: 063-51 19 53 (tonval 1) E-post:

Vill Du boka in Pressateljén som utförare av Befogenhetslagen kontakta Östersunds Kommun Kundcenter. Tel: 063-14 30 00.

För mer information om dina valmöjligheter kan du kontakta kommunens kundcenter eller läsa mer på Fritt val, Östersunds kommun.

Pressateljén som utförare av LOV

Läs Östersunds Kommun presentation av Pressateljen.

Kontakta oss

Öppettider för besök och chat: måndag – fredag kl. 07.00-17.00 (helgfria vardagar)
Ring oss: telefontid 07.00-16.00 (helgfria vardagar) 063 – 51 19 53 (tonval 1)
Maila oss: Kontakta oss
Nycklar för städuppdrag: Hämtning och lämning av nycklar sker hos vår kundtjänst på Odenskogsvägen 42, 831 48 Östersund. Nyckeln måste vara oss tillhanda senast 1 arbetsdag innan städtillfället. Nycklar hämtas dag efter utförd städning alternativt enligt överenskommelse.