Seniorval test

Seniorval - Omsorg och Trygghet i vardagen

Vi på Pressateljén vill att du ska ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som du själv önskar. Vi gör därför vårt bästa för att uppfylla den önskan genom att underlätta din vardag.

När du erhållit biståndsbeslut från kommunen kontaktar Pressateljén dig. Tillsammans kommer vi överens om hur du vill ha din tjänst utförd. Vi dokumenterar detta i en genomförandeplan som vi sätter i en kundpärm, som finns hemma hos dig. Om du efter en tid vill ändra något i din genomförandeplan pratar du bara med vår kundtjänst. Kontakta oss.

I samband med bokningen kommer vi även överens om det praktiska kring överlämningen av din nyckel.

Intresseanmälan - Kontakta oss (Email)

Pressateljén hjälper dig med:

– Städning veckovis eller vid enstaka tillfällen.
– Fönsterputsning
– Hjälp med hushållsinköp
– Hushållstvätt: vi tvättar, manglar och pressar lakan, servetter, dukar och gardiner.
– Byte av sängkläder
– Bortforsling för Återvinning – Trädgårdsskötsel

Pressateljén är valbar som utförare av servicetjänster inom Östersunds Kommun

Information om Östersunds Kommun LOV- Lagen om Valfrihet finner ni via denna hemsida.

Kontakta handläggare på Östersunds kommun för Biståndsbeslut på: 063-14 30 00.

Befogenhetslagen

Du som bor i Östersunds kommun och är 80 år eller äldre har rätt att få servicetjänster i hemmet.
Du kan få hjälp upp till 8 timmar per månad.

Så här fungerar Befogenhetslagen

Du som fyllt 80 har rätt till servicetjänster

Du som bor i Östersunds kommun och är 80 år eller äldre har rätt att få servicetjänster i hemmet. Du kan få hjälp upp till 8 timmar per månad.

I servicetjänster ingår:

· Städ och fönsterputsning
· Klädtvätt/klädvård
· Inköp

Du kan enkelt beställa servicetjänster genom att kontakta kommunens kundcenter 063 – 14 30 00 eller fylla i ett beställningsformulär på kommunens hemsida.

Syfte: Att minska fallolyckorna

Med stöd av Befogenhetslagen har Östersunds kommun infört möjligheten för dig som är äldre att enkelt få hjälp i hemmet utan biståndsbeslut. Målet är att minska antalet fallolyckor i hemmet.

Kommunen erbjuder max 8 timmars servicetjänster per månad, per hushåll. Det gäller även om hushållet består av fler personer över 80 år.

Vi tar hänsyn till din inkomst när du betalar avgiften

Du betalar per timme för dina servicetjänster. Kommunen tar dock hänsyn till din inkomst vid beräkning av avgiften. För mer information om avgifter kan du kontakta kommunens kundcenter eller läsa mer på Hemtjänstavgift, Östersund kommun.

Du väljer själv utförare

Vi på Pressateljén är valbar för utförande av samtliga tjänster inom Befogenhetslagen och servicetjänster. Vi är redan idag ett etablerat valbart serviceföretag som godkänts av kommunen och med ett hundratal aktiva kunder inom servicetjänster.

Har du frågor om Pressateljén Städ & Tvätt kontakta oss på: 063-51 19 53 (tonval 1) E-post:

Vill Du boka in Pressateljén som utförare av Befogenhetslagen kontakta Östersunds Kommun Kundcenter. Tel: 063-14 30 00.

För mer information om dina valmöjligheter kan du kontakta kommunens kundcenter eller läsa mer på Fritt val, Östersunds kommun.

Seniorval.se

Seniorval.se är Sveriges största sök- och informationstjänst kring boende, service och omsorg för seniorer.

Kontakta oss

Öppettider: måndag – fredag kl. 07.00-17.00 (helgfria vardagar)
Skicka mail till:
Ring oss: 063 – 51 19 53 (tonval 1)
Nycklar för städuppdrag: Hämtning och lämning av nycklar sker hos vår kundtjänst på Odenskogsvägen 42, 831 48 Östersund. Nycklar måste vara oss tillhanda senast 1 arbetsdagar innan uppdraget Nycklar kan hämtas i butiken dag efter utfört uppdrag.