Hållbarhetspolicy

Att stärka konkurrenskraften, se möjligheter med mångfald och ökade krav från kunder är bland de främsta anledningarna till vårt hållbarhetsarbete.

Pressateljén Städ & Tvätts ambition är att fortsatt hålla en hög nivå i hållbarhetsarbetet genom att arbeta med viktiga frågor inom miljö, kvalitet, hälsa och mångfald. Pressateljén producerar en kombination av kundnytta, medarbetarnytta samt samhällsnytta som vi är stolta över.

Vi har ett tydligt och konkurrenskraftigt erbjudande på marknaden – baserat på våra medarbetares kompetens och förmågor. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.